Disclaimer

Deze website is eigendom van Hotel Restaurant Auberge l’Entrecôte – Bowill bv

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel

Bowill bv (verder Hotel Restaurant Auberge l’Entrecôte genoemd)
Pontstraat 61
B- 9690 Kluisbergen
Telefoon: 0032 (0)55 20 80 69
Email: info@auberge-lentrecote.be
Ondernemingsnummer: B.T.W.- BE 0878 805 152
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Hotel Restaurant Auberge l’Entrecôte levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Hotel Restaurant Auberge l’Entrecôte de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Hotel Restaurant Auberge l’Entrecôte kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hotel Restaurant Auberge l’Entrecôte geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Hotel Restaurant Auberge l’Entrecôte kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Hotel Restaurant Auberge l’Entrecôte of rechthoudende derden. Gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Hartelijk welkom

{

Bekijk de recenties van onze hotelgasten.
Of laat een berichtje na in ons gastenboek.

BOOKING

You are welcome to stay in one of our three-star guest rooms upon reservation. Please send us your details and wishes without obligation. We will then look together with you for an optimal arrangement and a warm and carefree stay.

PRACTICAL INFORMATION

Check-in possible from 16h30. Check-out till 11am on day of departure.

Reservation is necessary. Cancellation possible up to 1 week in advance. All information regarding check-in, cancellation and payment options can be found here.

Pets are not allowed.

 

IMPORTANT

Please reserve via email.
Be sure to include your mobile phone number and full address.

We will always send you a confirmation.
Only then is your reservation final.

Vacation days

We are on leave from June 17th to June 28th, 2024.

Pontstraat 61
9690 Kluisbergen
Belgium